Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Umowy zawarte w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na obszarze województwa podlaskiego w ramach ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.

14.12.2020

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zawarł umowy  o udzielanie opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej 

i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny. Termin obowiązywania umów od 01.12.2020 r. do 30.06.2025 r. Wykaz Świadczeniodawców z którym Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEZY -OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

EZRA UKSW SP Z.O.O, BIAŁYSTOK   GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO  6A , 536 777 251

OŚRODEK PSYCHOTEREAPII POMOCNI EWA DĄBROWSKA – JACKOWSKA ,BIAŁYSTOK , LUDWIKA WARYŃSKIEGO  2 /1U, 510 094 461

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE, KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69/69, 86 273 93 68

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY SP ZOZ W SUWAŁKACH,        SUWAŁKI       SZPITALNA   62, 87 562 64 02

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY SP ZOZ W SUWAŁKACH, BECEJŁY BECEJŁY  7, 87 562 64 00, 87 566 24 02

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY SP ZOZ W SUWAŁKACH,        SOKÓŁKA , WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 2, 87 562 64 00, 87 566 24 02