Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat o ogłoszeniu konkursu na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” – Nr 10-18-000189/PPZ/18/1/18.1000.000.18/13

02.07.2018

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 z późn. zm.), w dniu 2 lipca 2018 roku został ogłoszony konkurs na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”:
Nr 10-18-000189/PPZ/18/1/18.1000.000.18/13
Zainteresowanych świadczeniodawców zapraszam do wzięcia udziału.
Oferty należy składać w siedzibie Podlaskiego OW NFZ: 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3 – w terminie do dnia 16 lipca 2018 r.
Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu: 14 sierpnia 2018 r.
Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej Podlaskiego OW NFZ w Wyszukiwarce Postępowań Konkursowych.