Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Szpital Wojewódzki w Białymstoku otrzymał certyfikat akredytacyjny

23.02.2022

„Certyfikat akredytacyjny to dowód, iż podmiot leczniczy cechuje się wysokim poziomem zarządzania oraz bezpieczeństwem i dobrą jakością opieki świadczonej pacjentom” – mówił Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Oddziału NFZ w Białymstoku, podczas briefingu prasowego zorganizowanego 22.02.2022 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego.

Wysoka jakość usług medycznych świadczonych pacjentom w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego została potwierdzona podczas certyfikacji, placówka spełniła 221 standardów w 15 różnych obszarach.

Podczas konferencji prasowej, Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Maciej Bogdan Olesiński poinformował o finansowaniu placówki oraz korzyściach, które niesie uzyskanie przez szpital certyfikatu akredytacyjnego.  

Już dziś możemy oszacować, iż uwzględnienie certyfikatu oraz posiadanych przez Szpital świadectw w diagnostyce mikrobiologicznej i laboratoryjnej, przy przeliczeniu ryczałtu PSZ na zasadach określonych dla okresu rozliczeniowego 2020-2021, spowodowałoby wzrost kwoty zobowiązania o ok. 1,5 %. – mówił Maciej Bogdan Olesiński dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ.

Uzyskanie przez placówkę certyfikatu akredytacyjnego daje szpitalowi możliwość na wzrost finansowania z NFZ. Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ przedstawił również wzrost wartości umów ze Szpitalem Wojewódzkim m.in. na rehabilitację stacjonarną, wzrost finansowania SOR oraz finansowanie nowej poradni chirurgii plastycznej. Podlaski OW NFZ sukcesywnie opłacał wszystkie zrealizowane przez szpital w 2021 r. świadczenia, w wyniku czego wartość umowy systematycznie rosła.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreślił, że osiągnięty przy akredytacji wynik szpitala jest jednym z najwyższych, jeśli nie najwyższym w województwie. Jedocześnie pogratulował dobrej współpracy pomiędzy Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ a szpitalami w regionie.
Odpowiedzialny za ochronę zdrowia w zarządzie woj. podlaskiego Marek Malinowski dodał, że samorząd prowadzi własną ocenę pracy podlegających mu szpitali:
– W skali pięciostopniowej Wojewódzki Szpital Zespolony uzyskał 4,51 – co by wskazywało, że ok. 90 proc. pacjentów jest zadowolonych ze świadczonych usług, a pacjenci są w tym systemie najważniejsi