Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Szkolenia dla pracowników POZ i szpitali

19.02.2020

Przypominamy, iż Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia realizuje projekt szkoleniowy pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

W ramach projektu CSIOZ realizuje na terenie całego kraju szkolenia dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną oraz dla pracowników szpitali, posiadających aktualny kontrakt z NFZ.

Celem szkoleń jest ułatwienie pracownikom podmiotów leczniczych, dostępu do aktualnej i merytorycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania i obsługi udostępnianych e-usług w tym w szczególności e-recepty, e-skierowania, Internetowego Konta Pacjenta oraz wystawiania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenia: https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signin.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.