Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego w Podlaskim NFZ

20.05.2019

Niemal 40 z 50 osób, które w piątek (17.05) zbadały ciśnienie krwi w siedzibie POW NFZ w Białymstoku miało niepokojący wynik. Podlaski Fundusz włączył się w akcję pomiarów ciśnienia przy okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego.

W Podlaskim NFZ ciśnienie można było zmierzyć pod fachowym okiem pielęgniarki, Pani Basi, której serdecznie dziękujemy za udział w akcji. Z badania skorzystał także szef Podlaskiego NFZ Maciej Olesiński. 

Okazuje się, że aż 10 mln dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze. Nieleczone może prowadzić do m.in. udarów, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca i niewydolności nerek.  

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprezentował swój nowy raport w Światowym Dniu Nadciśnienia Tętniczego, obchodzonym 17 maja. Z opracowania wynika, że nadciśnienie tętnicze dotyczy niemal co trzeciego dorosłego Polaka. Najwięcej chorych jest w wieku 55-74 lata.

Co jest powodem nadciśnienia?

Wśród przyczyn nadciśnienia tętniczego omówiono w raporcie:

 • otyłość
 • spożycie sodu
 • stres
 • czynniki genetyczne.

Szacuje się, że w Polsce w 2016 roku 23% kobiet i 25% mężczyzn w wieku powyżej 20 lat było otyłych, a do 2025 roku odsetek ten wzrośnie odpowiednio do 26 i 30%. Ponadto, przeciętne dzienne spożycie sodu wzrosło w latach 1990 – 2010 o 2 g dziennie i przekraczało niemal dwukrotnie wartości rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Ile kosztuje leczenie nadciśnienia?

W 2018 roku blisko 5,8 mln pacjentów korzystało ze świadczeń z powodu nadciśnienia tętniczego. NFZ przeznaczył na nie ponad 258 mln zł. W tym samym roku zrealizowano 55,2 mln recept na 127,9 mln opakowań leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym. Fundusz zapłacił za ich refundację ponad 1,2 mld zł, czyli około 14% całego budżetu na refundację apteczną.

Średnia wartość refundacji na pacjenta wynosiła w 2018 roku 137 zł (o 35 zł więcej niż w 2013 roku), a średnia wartość dopłat pacjentów 91 zł (o 37 zł mniej niż w 2013 roku).

W raporcie NFZ przeczytasz o:

 • nadciśnieniu tętniczym w Polsce i na świecie
 • kosztach związanych z leczeniem nadciśnienia ponoszonych przez NFZ i pacjentów
 • compliance w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • konsekwencjach nadciśnienia tętniczego

Pobierz raport

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej