Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Standardy profilaktycznej opieki nad kobietą w ciąży, połogu i noworodkiem – dot. laktacji.

13.09.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postepowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2016 r., poz. 1132), personel medyczny sprawujący opiekę nad pacjentką, w celu zapewnienia prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka ma obowiązek m.in.:

 • udzielić wsparcia i informacji na temat korzyści i metod karmienia piersią jak również postępowania w okresie całego karmienia;
 • przeprowadzić instruktaż u matki w zakresie prawidłowego karmienia piersią;
 • pokazać matce w jaki sposób podtrzymać laktację, nawet jeśli będzie oddzielona od swojego dziecka;
 • informować, że we wczesnym okresie karmienia piersią należy podejmować próby przystawienia noworodka do piersi do kilkunastu razy na dobę na przynajmniej 15 minut do każdej piersi,
  a jeżeli noworodek nie budzi się, należy go budzić do karmienia po 3–4 godzinach, licząc od początku ostatniego karmienia;
 • nauczyć rozpoznawać wczesne oznaki głodu noworodka (czuwanie i zwiększona aktywność, poruszanie ustami, odruch szukania);
 • obserwować cechy dobrego przystawienia i pozycji przy piersi oraz objawów skutecznego i nieskutecznego karmienia;
 • w przypadku stwierdzenia nieskutecznego karmienia piersią zdiagnozować przyczynę problemu;
 • wdrożyć postępowanie zgodnie z aktualną wiedzą na temat laktacji, w celu umożliwienia skutecznego nakarmienia noworodka mlekiem matki;
 • prawidłowo dobrać alternatywną metodę dokarmiania, w pierwszej kolejności odciągniętym mlekiem matki;
 • nie podawać dziecku do picia wody, roztworu glukozy, ani dokarmiać ich sztucznym mlekiem początkowym, jeśli nie wynika to ze wskazań medycznych.

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi stosowania praktyk niezgodnych z postanowieniami ww. rozporządzenia, POW NFZ informuje o konieczności przestrzegania zapisów przedmiotowego rozporządzenia i sprawowania profilaktycznej opieki nad kobietą w ciąży, połogu i noworodkiem według określonych, wskazanych rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. standardów.