Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Spotkanie w Suwałkach w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

03.08.2018

W ślad za spotkaniem, które odbyło się w Białymstoku, Pan Maciej Bogdan Olesiński – Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w dniu 02.08.2018 r. zorganizował spotkanie ze stowarzyszeniami skupiającymi osoby niepełnosprawne w Suwałkach. Podczas spotkania Dyrektor POW NFZ wraz z Panią Anną Andraką – Naczelnikiem Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Podlaskiego NFZ wyjaśniali m.in. na jaką pomoc w opiece medycznej mogą liczyć osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, do jakich lekarzy niepełnosprawni pacjenci mogą się zgłaszać od 1 lipca 2018 r. bez skierowania oraz jakie dokumenty upoważniają do skorzystania z uprawnień, jakie daje ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej