Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Spotkania ze świadczeniodawcami realizującymi umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w woj. podlaskim

30.08.2018

W czwartek, 30.08.2018 r., w Podlaskim Oddziale NFZ odbyły się spotkania ze świadczeniodawcami realizującymi umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w województwie podlaskim. Celem konsultacji było przybliżenie i omówienie przez Dyrekcję POW NFZ nowych zasad finansowania specjalistyki w związku z planowanym zwiększeniem nakładów finansowych na realizację umów w poradniach specjalistycznych. Dyskutowano także o poprawie dostępności do specjalistów, w tym skróceniu kolejek do poradni. Ustalenia ze spotkania przekazane zostaną wszystkim świadczeniodawcom realizującym umowy w rodzaju  AOS przez SZOI.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej