Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Rozwiązanie umowy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. M. Zyndrama – Kościałkowskiego z dniem 30 listopada 2021 roku.

01.12.2021

Od 1 grudnia 2021 r.  SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. M. Zyndrama – Kościałkowskiego nie będzie realizować świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.