Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

20.10.2015

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE).

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie: PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH.

Rozstrzygnięcie:
(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2015r., bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne).

Źródło:
Wydział Gospodarki Lekami

Opublikowano: 20.10.2015