Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 15 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2400)

07.02.2022

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 15 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2400)

https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombvgizdqltwmvzc4mjyhe4tg