Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

30.11.2020

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało opublikowane  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1785

Jednocześnie Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wprowadzonymi zmianami prosi o uszczegółowienie kwalifikacji oraz harmonogramów czasu personelu w szczególności kwalifikacji pielęgniarek z uszczegółowieniem specjalizacji/ kursów kwalifikacyjnych w kontekście spełniania wymagań wskazanych w rozporządzeniu.

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń