Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

15.12.2020

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało opublikowane  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2020 poz. 2155)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2155

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń