Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

21.07.2020
  Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż dnia 1 lipca 2020 r. zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001177      
Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń