Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Publikacja aktów prawnych dotyczących opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

20.01.2022

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin z dnia 23 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2253).

https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmojvgaytaltwmvzc4mjyhe3dq

Opublikowano zarządzenie nr 199/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1992021dsoz,7452.html

Opublikowano zarządzenie Nr 224/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.12.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego  w zakresie oddziaływań terapeutycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży problemów korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2242021dsoz,7473.html