Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Przerwa serwisowa

18.10.2019

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w sobotę 19 października 2019 r. w godzinach 02:00 – 10:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

W trakcie trwania prac niedostępna będzie aplikacja umożliwiająca obsługę karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/) oraz aplikacja Kolejki Centralne przeznaczona do prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia (https://kolejki-online.nfz.gov.pl/ap-kolce/).

Jednocześnie informujemy, że nie będą dostępne usługi webservice dla tych systemów.

Z powodu prowadzonych prac serwisowych,  nie będzie możliwe sprawdzanie uprawnień pacjentów w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Przypominamy, że w takim przypadku, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć stosowne oświadczenie.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej