Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Przedłużenie okresu rozliczeniowego

02.10.2020

Od 6 października br. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przyjmował wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego w umowach na udzielanie świadczeń medycznych. Wnioski mogą składać świadczeniodawcy, którzy w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19, nie mogli w pełni zrealizować świadczeń objętych umową. Okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do 30 czerwca 2021 roku.

Więcej czasu na rozliczenie zakontraktowanych świadczeń umożliwi pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązania.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego jest możliwe na podstawie przepisów:

1. Ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493).

Art. 136c ust. 2. Wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia ustala się za okres rozliczeniowy określony w umowie.

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548).

§ 2. Na wniosek świadczeniodawcy, okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończący się w 2020 r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Zasady przedłużania okresu rozliczeniowego

  • Przedłużenie okresu rozliczeniowego następuje na wniosek świadczeniodawcy (elektroniczny) przekazywany przez Portal Świadczeniodawcy/SZOI. System pozwoli na złożenie wniosku od 6 października br.
  • Przedłużenie okresu rozliczeniowego dotyczy całej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wszystkich zakresów świadczeń), w typach umów wskazanych poniżej.
  • Okres na jaki następuje przedłużenie okresu rozliczeniowego to 30.06.2021 r.
    We wszystkich umowach 03/8 – Leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) okres rozliczeniowy jest przedłużany do 30.06.2021 r.

Typy umów, w których możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego:
1.    02/1 – Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach
2.    02/3 – Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne
3.    03/1 – Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne
4.    03/3 – Leczenie szpitalne – chemioterapia
5.    03/4 – Leczenie szpitalne – teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa
6.    03/5 – Leczenie szpitalne – programy lekowe
7.    03/6 – Leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
8.    03/8 – Leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
9.    03/9 – Leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe
10.    04/1 – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
11.    05/1 – Rehabilitacja lecznicza – bez rehabilitacji stacjonarnej
12.    07/1 – Leczenie stomatologiczne
13.    10/1 – Profilaktyczne programy zdrowotne
14.   11/1 – Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
15. 11/2 – Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – Teleradioterapia stereotaktyczna/Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/ Teleradioterapia protonowa/ Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (TS/KLWSW/TP/KLRP-1)
16.    11/3 – Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – pompa baklofenowa
17.    14/1 – Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
18.    15/1 – Opieka paliatywna i hospicyjna

Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Centrali NFZ