Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 w zakresie zadania: Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci.

10.09.2018
Minister Zdrowia ogłasza uzupełniający konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 w zakresie zadania: Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci- ośrodek koordynujący dziecięcą opiekę koordynowaną (DOK) w roku 2018.

Wszelkie informacje o programie znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/zdrowie/ogloszenia-program-polityki-zdrowotnej-sluzacy-wykonaniu-programu-kompleksowego-wsparcia-dla-rodzin-za-zyciem-na-lata-2017-2021

W ramach tego zadania ośrodki DOK mogą zakupić sprzęt komputerowy oraz narzędzia informatyczne, umożliwiające szyfrowe przekazywanie danych medycznych przez podmioty udzielające świadczeń tym dzieciom oraz prowadzenie i wymianę przez przedmiotowe ośrodki dokumentacji medycznej.