Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Program pilotażowy „Dieta Mamy”

08.10.2019
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz. U. 2019 poz. 1537) oraz Zarządzeniem nr 116/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2019 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (ze zm.) Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców do składania wniosków o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego.