Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

„Profilaktyka 40 PLUS” – zaproszenie dla Świadczeniodawców do składania wniosków na rok 2022

10.01.2022

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ zaprasza  do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” na okres od 10 stycznia do 30 czerwca 2022 r. na obszarze województwa podlaskiego.

KOD POSTĘPOWANIA 10-22-000018/PPZ/18/8/13

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (z późn.zm.).

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres od 10 stycznia do 30 czerwca 2022 r. dostępne są w siedzibie PODLASKIEGO OW NFZ, adres: BIAŁYSTOK ul. PAŁACOWA 3, od 10 stycznia do 30 czerwca 2022 r.  w godzinach  8.00 – 16.00 lub na stronie: www.nfz-bialystok.pl

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w PODLASKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej Podlaskiego OW NFZ