Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

„Profilaktyka 40 Plus” zaproszenie dla Świadczeniodawców do składania wniosków na realizację programu pilotażowego

25.06.2021

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ zaprasza  do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. na obszarze województwa podlaskiego.

KOD POSTĘPOWANIA 10-21-000146/PPZ/18/8/13

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. dostępne są w siedzibie PODLASKIEGO OW NFZ, adres: BIAŁYSTOK ul. PAŁACOWA 3, od dnia 25.06.2021 do dnia 31.12.2021 w godzinach  8.00 – 16.00 lub na stronie: www.nfz-bialystok.pl

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawcamoże złożyć w PODLASKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej Podlaskiego OW NFZ