Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne
udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń

26.07.2021

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców
o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu świadczenia
zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (kod
zakresu 14.2140.029.04).
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej BIP
AOTMiT
http://bipold.aotm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=6840
od dnia 22 lipca 2021 roku.

Podstawa prawna
• Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285).

• Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2021 r.