Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

20.04.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż z dniem 31 maja 2018 roku kończy się okres przejściowy przewidziany w Ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2018 poz. 505). Oznacza to, iż od dnia 01 czerwca 2018 roku personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu fizjoterapii nie może być zatrudniony lub prowadzić działalności gospodarczej bez posiadania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.