Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Prace serwisowe w Centrali NFZ

Prace serwisowe w Centrali NFZ

Prace serwisowe w Centrali NFZ

14.02.2020

Z uwagi na prace serwisowe przeprowadzane przez Centralę NFZ nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych:

1)            SIMP – System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki

2)            SMPT – System Monitorowania Programów Terapeutycznych

3)            CWU – Centralny Wykaz Ubezpieczonych

5)            SOLU – System Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego (w zakresie autoryzacji danych świadczeniobiorcy w CWU)

Prace konserwacyjne planowane są na dzień  15 luty (sobota) 2020 r. od godziny 08.00 do 16 luty  (niedziela) 2020 r. do godziny 23.00.