Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Powołanie Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych Podlaskiego OW NFZ

05.03.2018

Agata Dyszkiewicz została nowym Zastępcą Dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Akt powołania wręczył jej na dzisiejszym spotkaniu w siedzibie oddziału Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA.

Nowa Pani Dyrektor jest wieloletnim pracownikiem POW NFZ – pracowała m.in. na stanowisku Rzecznika Praw Pacjenta, w dziale Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia, w ostatnim czasie była natomiast naczelnikiem Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Jako Zastępca Dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych będzie odpowiadała m.in. za współpracę z placówkami resortowymi – Szpitalem MSWiA w Białymstoku oraz Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską. Wręczenie nominacji było okazją do spotkania z szefami tych placówek oraz omówienia kierunków ich rozwoju.

Oprócz nadzoru nad placówkami resortowymi, kompetencje Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych skupiają się wokół zadań związanych z systemem ratownictwa medycznego, leczenia uzdrowiskowego oraz obsługi pacjentów.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej