Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Powiat Bielski dziękuje za współpracę

11.04.2022

31 marca br. Sławomir Jerzy Snarski starosta bielski podziękował osobom reprezentującym przedsiębiorstwa i instytucje, które współpracując z Powiatem Bielskim w znaczący sposób przyczyniają się do umacniania jego potencjału gospodarczego, zwiększają dobrobyt mieszkańców i pozytywnie wpływają na ich bezpieczeństwo.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Bogdan Olesiński, zastępca dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Bielsku Podlaskim Arsalan Azzaddin, państwowy powiatowy inspektor sanitarny Marzenna Elżbieta Perzyna, prezes zarządu Architekt-Projekt sp. z o.o. Maciej Stanisław Pokorski oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „Maksbud” w Bielsku Podlaskim, firmy Ramidrew w Hajnówce i firmy „Jan” Usługi Remontowo-Budowlane w Wysokiem Mazowieckiem.

Podczas spotkania Dyrektor Podlaskiego OW NFZ Maciej Bogdan Olesiński złożył serdeczne podziękowania za współpracę, w szczególności za wkład wniesiony w walkę z epidemią wirusa SARS-CoV-2: „Z wielkim zaangażowaniem i wysiłkiem podejmowany był szereg działań skupionych na walce z kolejnymi falami pandemii covid-19. Zapewnienie opieki medycznej ludziom przybywającym do naszego kraju, ale również mieszkańcom terenów przygranicznych w warunkach stanu wyjątkowego, wymagało wielu wysiłków, wyrzeczeń i doskonałej organizacji pracy”.

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ Maciej Bogdan Olesiński wręczył staroście bielskiemu okolicznościowe podziękowanie, w którym podkreślił: „Gratuluję dobrych decyzji, profesjonalizmu i zaangażowania w tym trudnym dla naszego regionu czasie”.