Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

26.01.2018

W środę, 24 stycznia, dyrektor POW NFZ Maciej Bogdan Olesiński wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Było ono poświęcone sytuacji w podlaskich szpitalach w związku z wypowiadaniem przez lekarzy klauzuli opt-out.
W trakcie spotkania dyrektor podsumował rok 2017, który był rokiem zmian w systemie ochrony zdrowia (wejście w życie tzw. sieci szpitali i zmiana sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej). Podkreślił systematyczny wzrost finansowania świadczeń nie tylko w ramach leczenia szpitalnego, ale także świadczeń ambulatoryjnych, w tym rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Szczególną uwagę zwrócił również na sytuację finansową największych podlaskich szpitali, w tym o profilu psychiatrycznym, dla których poziom finansowania systematycznie rośnie.
Trzeba też podkreślić, że aby zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom, którzy czekali na świadczenie w drugiej połowie 2017 roku – powiedział dyr. Olesiński – podlaski oddział NFZ przeprowadził szereg postępowań w sprawie zawarcia umów. Dzięki temu na terenie województwa wzrosła liczba miejsc, gdzie pacjenci mogą przeprowadzić zabieg usunięcia zaćmy czy wykonać badanie rezonansu magnetycznego.
Zapewnił też, że w bieżącym roku Fundusz będzie kontynuował działania, zmierzające do zwiększania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej

fot. www.wrotapodlasia.pl