Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podstawowa Opieka Zdrowotna , w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym

14.08.2018
Podlaski OW NFZ informuje, iż wprowadzone zmiany art. 50 ust. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1938 z późn. zm.), nie zniosły obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

Świadczeniodawca nadal jest zobowiązany potwierdzić prawo do świadczeń w jeden z przewidzianych przez ustawę sposób tj. elektroniczne potwierdzenie za pośrednictwem systemu eWUŚ, złożenie oświadczenia lub przedstawienie dokumentu papierowego potwierdzającego prawo do świadczeń.

Osoby, które zadeklarują, że nie posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, nie mają podstaw do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych, gdyż wprowadzone rozwiązania nie zmieniły regulacji, jakie uprawniają do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.