Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podmioty lecznicze, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania

28.09.2018

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ opublikowaliśmy wykaz podmiotów leczniczych na terenie województwa podlaskiego, wraz ze wskazaniem profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w tych podmiotach.

Szczegóły na http://nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-podlaskiego-ow-nfz/rozne-informacje/podmioty-lecznicze-w-ktorych-moze-wystapic-zagrozenie-braku-dostepu-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej-lub-ciaglosci-ich-udzielania,1.html

Źródło: Rzecznik Prasowy