Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ w Białymstoku informuje o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe.

19.01.2016

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na terenie woj. podlaskiego, skierowanego do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, w zakresie:

– uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego dorosłych i dzieci

Okres obowiązywania umów: 10.03.2016 r. – 31.12.2016 r.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe:

Lp Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana
1 08.1330.019.04 uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci 24,00 ZŁ