Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o rozstrzygnięciu uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne

05.05.2016

Podlaski OW NFZ informuje o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:
– nefrologia – hospitalizacja, na obszarze grupy powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego, m. Białystok,
– terapia izotopowa w tym terapia izotopowa – pakiet onkologiczny, na obszarze  województwa podlaskiego.

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2016 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne – szp)

INFORMATOR O UMOWACH