Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne

31.10.2017
Podlaski OW NFZ informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:

1.            OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA PLANOWA

2.            OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA PLANOWA B18, B19

(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne – szp)