Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego

13.03.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju  pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego na obszarze województwa podlaskiego w obszarze działania region białostocki, region suwalski i region łomżyński.
Rozstrzygnięcie: (w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2020 r., bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowań:  pomoc doraźna i transport sanitarny ).