Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

05.04.2016
Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresach:

 

·         Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszarze powiatu siemiatyckiego

·         Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszarze powiatu monieckiego

 

Okres obowiązywania umów: 01.07.2016 r. – 30.06.2021 r. Cena oczekiwana w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży  wynosi 1,19 zł.