Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

05.04.2016
Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresach:

–  świadczenia w zakresie kardiologii, wraz z zakresem skojarzonym: świadczenia na rzecz pacjentów pierwszorazowych, na obszarze: powiat bielski

–  badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, na obszarze: grupa powiatów: białostocki, M. Białystok, moniecki.

 

Okres obowiązywania umów: 01.07.2016 r. – 30.06.2021 r.

 

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

Cena_oczekiwana