Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne

05.04.2016
Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:

– nefrologia – hospitalizacja, na obszarze grupy powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego, m. Białystok,

– terapia izotopowa w tym terapia izotopowa – pakiet onkologiczny, na obszarze województwa podlaskiego.

Okres obowiązywania umów: 01.06.2016 – 31.05.2021

Cena oczekiwana w ogłoszonych postępowaniach konkursowych wynosi 52 zł.