Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne

24.01.2018
Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja z zakresem skojarzonym ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja- zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19

Cena oczekiwana w ogłoszonych postępowaniach konkursowych wynosi 1 zł.

Okres obowiązywania umów od 01.03.2018 do 30.06.2021.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default