Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne

06.10.2017
Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych

w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:

1.      OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA PLANOWA

2.      OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA PLANOWA B18, B19

 

Cena oczekiwana w ogłoszonych postępowaniach konkursowych wynosi 1 zł.

Okres obowiązywania umów od 01.12.2017 do 30.09.2021.