Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne

01.09.2017
Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:

– kardiologia – hospitalizacja w tym kardiologia – hospitalizacja E10, E11,E12G ,E15

– okulistyka – hospitalizacja w tym okulistyka – hospitalizacja B16G, B17G, B18, B19

– okulistyka – hospitalizacja planowa w tym okulistyka – hospitalizacja planowa B16G, B17G,B18, B19

– otorynolaryngologia dziecięca- hospitalizacja planowa

 

Cena oczekiwana w ogłoszonych postępowaniach konkursowych wynosi 1 zł.

Okres obowiązywania umów od 01.10.2017 do 30.09.2021.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default