Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniającego postępowania konkursowego w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

29.01.2016

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, skierowanego do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie:

  • świadczenia w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna, na obszarze: powiat hajnowski.

Okres obowiązywania umów: 17.03.2016 r. – 30.06.2016 r.
Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju rehabilitacja lecznicza:

Lp Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana
1 4.05.131020802 FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 1,00 ZŁ