Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniającego postępowania konkursowego w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

07.01.2016

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, skierowanego do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie:

– świadczenia w zakresie kardiologii, wraz z zakresem skojarzonym: świadczenia na rzecz pacjentów pierwszorazowych, na obszarze: powiat bielski

Okres obowiązywania umów: 15.03.2016 r. – 30.06.2016 r.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

Lp Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana
1 02.1100.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII 9,50 ZŁ

Źródło:
Dział Kontraktowania Świadczeń