Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie rokowań na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

11.02.2019

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie rokowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 15.03.2019 r. – 30.06.2021 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 11.02.2019 r.
  • składanie ofert do – 18.02.2019 r.
  • otwarcie ofert – 19.02.2019 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 28.02.2019 r.

 

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2019 roku

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena oczekiwana (zł)

03.0000.402.02

program lekowy – Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni

1,00

03.0001.402.02

leki w programie lekowym – Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni

1,00

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami