Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie rokowań na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

20.03.2019

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie rokowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 15.04.2019 r. – 30.06.2021 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 20.03.2019 r.
  • składanie ofert do – 27.03.2019 r.
  • otwarcie ofert – 29.03.2019 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 08.04.2019 r.

 

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w 2019 roku

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena oczekiwana (zł)

03.0000.388.02

program lekowy – Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem

1,00

03.0001.388.02

leki w programie lekowym – Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem

1,00

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami