Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie: Leczenie raka piersi.

22.03.2017

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert oraz ceny oczekiwanej w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) – Leczenie raka piersi, w tym leki.

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie: Programy lekowe– Leczenie raka piersi, w tym leki  na obszarze województwa podlaskiego.

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.05.2017r. – 30.06.2017r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 22-03-2017
  • składanie ofert do – 05-04-2017
  • otwarcie ofert – 07-04-2017
  • rozstrzygnięcie postępowania – 21-04-2017

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w 2017 roku.

 

Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana
03.0000.309.02 program lekowy– leczenie raka piersi       52,00
03.0001.309.02 leki w programie lekowym – leczenie raka piersi        1,00

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

źródło: Wydział Gospodarki Lekami