Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS

09.03.2017
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 9 marca 2017 r. postępowanie w sprawie zawarcia umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie kardiologii na obszarze: powiat bielski, w trybie konkursu ofert, z okresem obowiązywania od 17.05.2017 r. do 30.06.2018 r.

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej: 9,50 zł.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default