Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

22.11.2020
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ w dniu 20 listopada 2020 r. ogłosił postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w trybie konkursu ofert z okresem obowiązywania umów od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r. W ogłoszonych postępowaniach, przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych (stawek ryczałtu dobowego) w poszczególnych zakresach świadczeń: – świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego – 3112,50 zł – świadczenia udzielane czasowo przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego – 1556,25 zł – świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego – 4150 zł.
  Ogłoszenie wraz z zapytaniem ofertowym dostępne pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default