Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

16.01.2019
Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił w dniu 16 stycznia 2019 r. postępowanie uzupełniające w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, z okresem obowiązywania umów od 01.03.2019 r. do 30.06.2021 r.

 

W ogłoszonym postępowaniu przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w poniższym zakresie świadczeń:

– program badań prenatalnych – 10,30

– program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki – 10,50

– program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – etap specjalistyczny -8,12

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 16.01.2019 r.

– składanie ofert – 30.01.2019 r.

– otwarcie ofert – 01.02.2019 r.

– rozstrzygniecie konkursu ofert – 13.02.2019 r.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default