Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego

12.02.2020

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ w dniu 12 lutego 2020 r. ogłosił postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego w trybie konkursu ofert z okresem obowiązywania umów od 01.04.2020 r. do 28.02.2023 r.

W ogłoszonym postępowaniu, przyjęto ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych (stawek ryczałtu dobowego):

– kod zakresu 17.9250.031.08 – 3 000,00 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

– ogłoszenie postępowania konkursowego – 12.02.2020 r.

– składanie ofert – 26.02.2020 r.

– otwarcie ofert – 02.03.2020 r.

– rozstrzygnięcie postępowania – 13.03.2020 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem:   sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default