Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

21.07.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie: programy lekowe:

  1. Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA),
  2. Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.09.2017r. – 30.06.2021r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 21-07-2017
  • składanie ofert do – 04-08-2017
  • otwarcie ofert – 08-08-2017
  • rozstrzygnięcie postępowania – 23-08-2017

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w ww. postępowaniu

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w 2017 roku:

  • 03.0000.389.02 – program lekowy – Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA), – 52,00 zł.
  • 03.0001.389.02 – leki w programie lekowym – Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)  – 1,00 zł.
  • 03.0000.390.02 – program lekowy – Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona – 52,00 zł.
  • 03.0001.390.02 – leki w programie lekowym – Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona– 1,00 zł.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami