Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

14.09.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie:

  1. Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego,
  2. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3),

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 16.10.2017 r. – 30.06.2021 r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 14.09.2017 r.
  • składanie ofert do – 28.09.2017 r.
  • otwarcie ofert – 02.10.2017 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania – 09.10.2017 r.

 

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w 2017 roku.

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena oczekiwana (zł)

03.0000.366.02

program lekowy – Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego

1,00

03.0001.366.02

leki w programie lekowym – Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego

1,00

03.0000.370.02

program lekowy – Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)

1,00

03.0001.370.02

leki w programie lekowym – Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)

1,00

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami